20 Temmuz 2018 Cuma
eskişehir öğrenci apartlar yurtlar barınma yurt apart

Yüzde 50 Hibe Desteği Başvuruları Başladı

12. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri ( % 50 Hibe Desteği) Başvuruları Başlamıştır


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (2017/22) 13 Eylül 2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Bakanlığımızca belirlenen  yatırım konuları için  gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan projelere % 50 hibe  desteği verilecektir.

Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri, yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç, son başvuru tarihinde faaliyet süresi beş yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz. Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için , nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile beş yılını doldurmamış olanlar Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme veya Tamamlama niteliğinde  hibe başvurusunda bulunamaz.

Niteliği yeni tesis olan başvurular sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılır.

Programda desteklenecek ekonomik yatırımları konuları;

 

 A - EKONOMİK YATIRIM KONULARI

 

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

 

 

B -  KIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIM KONULARI

 
1.Kırsal Turizm Yatırımları
2.Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri
3.El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler
4.Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi Yatırımları

 

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

1-      Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası,

2-      Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

Kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası, diğer yatırım konuları için 500.000 Türk Lirası,

3- Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası'dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

4-Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

5- Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Bu tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı "www.tarim.gov.tr" internet sayfasından temin edilebilir.

Bilgi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne (Tel: 310177 / 211-260-261 ) müracaat edilebilir.

Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların 2017/22 no'lu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde yani 11.12.2017 tarihi saat 24:00 'e kadar gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.Gönderen: eskisehirgundem

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eskişehir güvenlik kamerası

Eskişehir Ekonomi Haberleri

Ana Arı

Karniyol(carnica) Ana arı, üretimi, satışı üzerine site.

Eskişehir Günlük Kiralık Ev

Eskişehir'de bulunan günlük kiralık ev, apart listesi

Eskişehir İkinci El Araç İlanları

İkinci el otomobil, motosiklet, bisiklet, araç ilanları

Eskişehir Emlak Alım Satım Portalı

Ev, işyeri, arazi, tarla alım satım portalı, ücretsiz emlak ilanları

Eskişehir Ücretsiz Seri İlanlar

Antika/Sanat/Koleksiyon, Bilgisayar ve Parçaları, Bisiklet/Motosiklet, Bitki-çiçek / Süs-ev Bitkileri, Cep Telefonu, Ders-Eğitim Verenler / Almak İsteyenler, Diğer İlanlar, Ev Arkadaşı, Ev Eşyası, Evcil Hayvanlar, Kitap, Müzik Aletleri, Spor Malzemeleri, İş Arayanlar, İşçi-Eleman Arayanlar