13 Aralık 2017 Çarşamba
HIRİSTİYAN SAVAŞCILAR(1)

HIRİSTİYAN SAVAŞCILAR(1)

Nevzat Laleli
Nevzat Laleli


         Nevzat Laleli  nlaleli@mynet.com      www.yuvamiz.net

       Nereye gidiyoruz yazı serisi                                                        

       İNANÇLARININ ESASLAR

      “Irkçı Emperyalistler yıllarca uğraştıktan sonra İncil’i ve Tevrat tahrif etmişler (değiştirmiş) ama inançlarını esaslarını Kabala’dan almışlardır. Kabala 5765 sene önce Mısır’da yazılmış bir sihir kitabıdır. İnançlarının temeli 4 madde ile açıklanabilir.

         Birinci madde, Biz üstün ırkız.

         İkincisi; bu gerçek nazariyatta (teori) kalmayacak, fiilen tahakkuk edilecek.

        Üçüncüsü; Bunun tahakkuk edebilmesi için üç görevin yerine getirilmesi lazımdır. Bunlar; “Bunu için önce Dünya’nın farklı yerlerinde sürgüne gitmiş olan Beni İsrail mensupları Filistin’de toplamalı, Fırat ve Dicle arasında bulunan alanda Büyük İsrail’i kurmalıdır.” demektedirler. Büyük İsrail’in emniyetini sağlamak için Fas’tan Endenozya’ya kadar 28 ülkenin yönetimleri elimizde olmalıdır. Ve Türkiye’de, Selçuklu ve Osmanlı gibi Haçlıları püskürtmüş olan bir devlet gibi devlet olmamalıdır.

       Dördüncüsü de Mescid-i Aksanın yerine Süleyman mabedinin yeniden inşa edilmesidir.

       Yukarıda sayılan üç hususun gerçekleşmesinden sonra “yeryüzüne bizim Mesih’imizin gelebilmesi için şartlar hazırlanmış olacaktır” şeklinde inanmaktadırlar. Gelmesi beklenen Mesih, Ben-i İsrail’in Mesihi’dir ve bu kesinlikle Hz. İsa değildir. Daha sonra Mesih’in Davut aleyhisselam’ın tahtına oturacağını ve bir Yahudi kralı olarak ebedi Dünya hâkimiyetini perçinleyeceğini inanıyorlar.

        Bu, bir dini inanç olduğundan bunun azaltılması ve düzeltilmesi olamaz. Antlaşması veya görüşmesi olamaz. Bunlar inançlarının tahakkuku için 5567 yıldır çalışmakta olup, bunu bütün kitaplarında belirtmiş, uygulamaları da bu doğrultuda olduğudur.

        İsrail Cumhurbaşkanı; “Bizim iki türlü haritamız vardır. Biri duvardaki, diğeri kalbimizdeki…” sözleriyle bu gerçeği vurgulamaktadır.

        HİRİSTİYANLIK NASIL KUŞATILMIŞ

        Uzun yıllardan beri para gücünü eline geçiren Irkçı emperyalizm, Amerikan dolarını da basıp ABD merkez bankasına vermektedirler. Yani Amerikalının bugün kullandığı doların sahibi Beni İsrail’dir. Amerikan merkez bankası bu paralara kira ödemektedir. Bunun için doların üzerinde Beni İsrail’in mührü var. 1 $’ı alır incelerseniz doların üzerinde 13 katlı bir piramit görürsünüz. Bu, dünya düzeninin 13 katlı bir organizasyonunla yapıldığını ifade etmektedir. Bu organizasyon vasıtasıyla “bütün insanlığı Beni İsrail’e hizmet ettirecek düzeni kurduk” demektedirler. Bu ise hepimizin bildiği gibi “faizci, kapitalist düzendir

Bunlar, para elimizde, insan gücü elimizdedir. Belki dünya üzerinde az bir nüfusumuz vardır ama elimizdeki bu gücümüzle bütün insanlığı kendimize köle olarak çalıştırabiliriz, demektedirler.

Bunu gerçekleştirmek için Hıristiyanları kolayca kandırmışlardır. Bir Haham (Yahudi din adamı) balkonda Hıristiyanlara nutuk atarken diyor ki; “Siz, İsa (a.s)’ın gelmesini beklemiyor musunuz? Biz de onu bekliyoruz” Takiyye yapıyor. Onun beklediği Mesih başkasıdır. Sonra içeriye girince 5 yaşındaki kendi çocuğuna; “Balkonda böyle konuştuğuma bakma. Bizim Mesih’imiz başkadır. Biz onların Mesih’i olan İsa’yı çarmıha gerdik, öldürdük. Onun geleceği gideceği yoktur. Hıristiyanları bizim planlarımıza hizmet ettirebilmek için böyle söylüyorum.”diyor.

Aynı Haham Hıristiyanlara; “Sizin İncilinizde Mesih’in gelmesinin şartları belirtilmemiş. Hâlbuki bu husus Tevrat’ta belirtilmiştir. Öyleyse gelin Tevrat’tan istifade edin. Bu şartları birlikte hayata geçirelim. Mesih gelsin.” demektedir. İşte Amerika’nın bütün liderlerinin de mensubu olduğu Evangelist tarikatı böylece kurulmuştur.

Yine bunun gibi Protestanlık mezhebi, Hıristiyanlık dini değiştirilerek Beni İsrail tarafından faizi helal kılmak için kurulmuştur.

Hıristiyanlarca yapılan 19 Haçlı seferinin arkasında Beni İsrail vardır ve bu seferlerin esas maksadı, Büyük İsrail’in kurmak için yapılmasıdır.”

Başkan Kenedi’nin bir resmi ziyaret esnasında vurularak öldürülmesi onun Evangelist Hıristiyan olmamasındandı. Nitekim katiller bunamadı. Ondan sonra başkan olanların verdiği ilk beyanatlarında “Benim için ilk görev, İsrail’in güvenliğidir” demiş olmaları aslında tüm insanlığa ve özellikle Müslüman ülkelere çok şey ifade etmektedir.

11 EYLÜL VE 20 HAÇLI SEFERİ

ABD’deki ikiz binaların uçaklarla vurulmasının ardından ABD başkanı George W. Bush, ağzından bir söz kaçırdı ve “Yeni bir Haçlı seferi başlattıklarını…” ilan etti. Sonra bu sözünü tevil etmek için birçok teşebbüslerde bulunduysa da Afganistan ve Irak’ın işgali ile Suriye ve İran’a saldırma temayülleri bu sözlerinin doğruluğunu ispat etmeye yetmektedir.

Bunlara göre, 1897’de Malta’da toplanan Siyonist kongrede alınan kararların uygulanmasının zamanı gelmiştir. Bu kararda; “ 50 sene sonra (1947’de) İsrail devleti kurulacak (İsrail 1948’de kuruldu), 100 sene sonra da (1997’de) Büyük İsrail kurulmuş olacaktır” denmişti. İşte ikinci hedeflerinin gerçekleşmesi için başta Evangelist Hıristiyanlar olmak üzere bütün dünyada şartlar Beni İsrail’il hazırladığı plana uygun olarak çalışmaktadır.

UNUTULAN BİR NOKTA

Beni İsrail’il planlarında unuttukları önemli bir nokta vardır. O noktayı açıklamayı, yedi düvel (ülke) olarak Çanakkale’ye gelen ve orada yenilerek ricat etmeye (geri çekilmeye) mecbur kalan Haçlı ordusunun kumandanından dinleyelim. “Biz Çanakkale’de, karşımızda ki bir orduyla değil Tanrı ile çarpıştık ve yenildik” demektedir.

Bu millet yıllardır yapılan baskılarla, zulümlerle dininden uzaklaştırılmaya çalışılmış olmasına rağmen hâlâ diniyle, inancıyla dim dik ayaktadır. Ordumuzda askerimizin adı Mehmetçiktir ve bu isim Peygamberimizin adına izafeten kendisine verilmiştir. Askerimiz savaşlarda hâlâ “Allah, Allah…” nidalarıyla düşmana hücum etmektedir. Harplerde ölenlerimize yine Şehit, kalanlarımız da yine Gazi denmektedir. Bu sıfatlar İnancımız İslam’ın öngördüğü sıfatlardır.

 Biz, her karış toprağı Şehit kanlarıyla sulanmış bir Anadolu toprağı üzerinde oturmaktayız bu toprakların altı da boş değildir. Bu toprağın altında yatan o birçok Âlimler, Ashabı-ı Kiramlar ve Peygamberler vardır. Onların ruhaniyetleri sizin istila ve işgalinize fırsat vermez, bu bir. İkincisi, hazırlamakta olduğunuz “Hıristiyan savaşçıları” adındaki bu yeni Haçlı ordusu ve “Kimi Yamyam, kimi Hindu, kimi bilmem ne bela…” olan askerlerinizle 19 kere sizi nasıl “Ak denize dökmüşsek” 20. kere getireceğiniz Haçlı ordularınızı da yine Ak denize dökmeye kararlıyız, haberiniz olsun.

 YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
Yazarın Diğer YAZILARI
eskişehir güvenlik kamerası